Displaying items by tag: Turkish (15)

Mektubat-i İmam-i Rabbani Cilt 1, Türkçe, sesli kitap MP3

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri

 

Audio book (mp3): Maktubat of Imam Rabbani, Volume One

Publisher: Hakikat Kitabevi, Turkey

Published in کتاب ها
یکشنبه, 13 فروردين 1391 00:00

Feehi Ma Feehi - Malfuzat Rumi

Feehi Ma Feehi contains Malfoozat (discourses) of Maulana Jalaluddin Rumi. It is a recent discovery, only published in the 20th century from some very rare manuscripts in India and Turkey.

Published in کتاب ها

Al-Mustasfa min 'ilm al-usul. (On Legal theory of Muslim Jurisprudence) - (المستصفى من علم الأصول)

By Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 AH)

A celebrated work of al-Ghazali on Usul al-Fiqh is considered one of four works that all isul work revolve around and they are: 1. The mu`tazalite `Abd al-Jabar (d. 415) al-Qadi's al-`umad; 2. abu al-Husain (d. 473) al-Basri's al-mu`tamad (commentary on al-`umad); 3. al-Imam al-Harmian abu al-Ma`ali (d. 478) Juywani's al-Burhan and 4. this book.

Arabic Editions

 • Bulaq Edition in two volumes reprinted in Beirut: Volume 1, 2 (pdf)
 • Recent edited edition in 4 volumes, edited by H. Z. Hafiz, Jeddah, n.d.: (pdf)
 • al-Mustasfa min 'ilm al-isul. (Arabic link), a 'complete' text edition (Arabic word) Seems to have the printed text's page numbers. (zipped)

English Translations

 • Vol. 1 was translated in: ABU HAMID AL-GHAZALI'S JURISTIC DOCTRINE IN 'AL-MUSTASFA MIN 'ILM AL-USUL' WITH A TRANSLATION OF VOLUME ONE OF 'AL-MUSTASFA MIN 'ILM AL-USUL'. HAMMAD, AHMAD ZAKI, PHD. THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 1987. (T-30177) (part-1-PDF) is a study of al-Ghazali's contribution to Usul one of the first in the English language. (part 2: translation of volume 1-PDF).

Turkish

 • Islam Hukunda: Deiller va Yorum Metodolojisi, Turkcesi Yunus Apaydin, Rey Yayincihk, Kayseri, 1994. Volume 1, Volume 2 (PDF)
Published in کتاب ها
سه شنبه, 15 تیر 1389 12:39

Iman and Islam (Turkish) by Mawlana Khalid al-Baghdadi


(Herkese Lâzım Olan Îmân)  kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir.
I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.
II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilmekde, Hakîkî bir müslimân olmanın şartları açıklanmakda, müslimânlığa hayran olanların sözleri ile, (42) tane başka din mensûbu iken islâmiyyeti seçen zâtların hayâtları anlatılmakdadır.
III. kısım; (Kur’ân-ı Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır. Burada, bugünkü Tevrât ve İncîller hakkında bilgi verilmekde, Kitâb-ı Mukaddesdeki hatâlar îzâh edilmekde, Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğu ilmî olarak anlatılmakdadır. Ayrıca Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzeleri, fazîletleri, güzel ahlâk ve âdetleri anlatılmakdadır.
IV. kısım; (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır. Burada islâm dîninin vahşet dîni olmadığı, hakîkî müslimânın câhil olmadığı, ilkel dinler, semâvî dinler, islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konuları açıklanmakdadır.

Published in کتاب ها
سه شنبه, 15 تیر 1389 12:34

HAK SÖZÜN VESÎKALARI - Turkish

(Hak Sözün Vesîkaları)  kitâbında on kısım vardır.
I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.
II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır.
III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir.
IV. kısım; (Birleşelim-Sevişelim) kitâbıdır. İslâm câhillerinin çeşidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve Mescidler konusunda geniş açıklamalar yapılmakdadır.
V. kısım; (Îmân ile ölmek için kardeşim, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı sevmelisin) kitâbıdır. Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve bu husûsda iftirâ edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâblandırılmakdadır.
VI. kısım; İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (Peygamberlik Nedir) kitâbıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliği, Mu’cîzenin ne olduğu açıklanmakdadır.
VII. kısım; (İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi)dir. Bunun devâmında, Muhammed Ma’sûm-ı Fârûkî hazretlerinin (33) adet mektûbunun tercemesi vardır.
VIII. kısım; İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.
IX. kısım; Bu kısımda bir din câhiline cevâb verilmekdedir.
X. kısım; Komünistlik nedir, komünistlerde din düşmanlığı îzâh edilmekdedir.

Published in کتاب ها
سه شنبه, 15 تیر 1389 12:29

Malumat-e-Nafia (Fâideli Bilgiler) - Turkish

(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.
I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.
II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Din adamı nasıl olmalıdır; Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.
III. kısımda, (Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma) kitâbı vardır. Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb verilmekdedir. Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri; îmân yalnız inanmak mıdır, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer anlatılmakda, dinde reform yapmak istiyenlere cevâb verilmekdedir.

Published in کتاب ها
پنج شنبه, 05 فروردين 1389 00:00

Durr al-Ma'arif (Turkish) Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi

Malfuzat (sayings) of Shah Abdullah alias Shah Ghulam Ali Dehlavi Naqshbandi Mujaddidi, the Mujaddid of 13th Islamic century.

Published in کتاب ها

al-Munqidh min al-Dalal (Rescuer from Misguidance) {المنقذ من الضلال}

By Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 AH)

One of the most famous works of al-Ghazali. Considered to be an autobiography.

Arabic

Dutch

 • De redder uit de dwaling, Uit het Arabisch vertaald en tocgelicht door Prof. Dr J. H. Kramers. A Dutch (Holland/Netherlands) Translation. (pdf).

English

 • Watt's Translation. (London: G. Allen and Unwin, 1967) Also Available in (PDF)
 • McCarthy, R. J. Freedom and fulfillment : an annotated translation of Al-Ghazalis al-Munqidh min al-dalal and other relevant works of al-Ghazali by Richard Joseph McCarthy. (Boston:Twayne Publishers, c1980). (one of these days!)

French

 • Published by Hakikat Kitabevi (Turkey). Download from attachments.

German

 • Ghazâlî, Abû-Hâmid Muhammad ibn-Muhammad al-: Der Erretter aus dem Irrtum (Al-Munqidh min ad-dalâl). Aus d. Arab. übers., mit e. Einl., mit Anm. u. Indices hrsg. v. 'Abû Elhamîd Elschazlî. Hamburg: Meiner 1988 (Philosophische Bibliothek; Bd. 389). (German pdf)

Hungarian

Persian

 • Download from attachments.

Spanish

Turkish

Urdu

 • Khair al-maqal fi tarjamat al-munqidh min al-dalal. Translation and commentary by Muwalwi Syed Mumtaz Ali (Urdu, PDF)

Other Translations

 • Malay: Selamat dari kesesatan tr. Asiah Ali; Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1983
Published in کتاب ها
شنبه, 18 مهر 1388 14:57

Sa'adat Abadi (SE'ÂDET-İ EBEDİYYE) (Turkish)

Sa'adat Abadi (SE'ÂDET-İ EBEDİYYE)

Language: Turkish

Pages: 1249

 

Published in کتاب ها
چهارشنبه, 11 دی 1387 16:58

Mabda wa Ma'ad by Imam Rabbani Shaykh Ahmad Sirhindi

Mabda' wa Ma'ad (The origin and the return) is a book containing mystical writings of Sufism by the great Mujaddid, collected by one of his khalifas.

Published in کتاب ها
صفحه1 از2
FaLang translation system by Faboba