Displaying items by tag: Iman

Tuesday, 13 September 2011 17:32

Troens søyler (Pillars of Iman) Norwegian

This book describes the basic Islamic beliefs, including belief in one God, belief in His Prophets, Angels, Scriptures and the Hereafter, and belief in fate.

 

Published in Books

{Jscribd document_id:=33956122 access_key:=key-2nwshfh19talwnbxfq2r}


(Herkese Lâzım Olan Îmân)  kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir.
I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.
II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilmekde, Hakîkî bir müslimân olmanın şartları açıklanmakda, müslimânlığa hayran olanların sözleri ile, (42) tane başka din mensûbu iken islâmiyyeti seçen zâtların hayâtları anlatılmakdadır.
III. kısım; (Kur’ân-ı Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır. Burada, bugünkü Tevrât ve İncîller hakkında bilgi verilmekde, Kitâb-ı Mukaddesdeki hatâlar îzâh edilmekde, Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğu ilmî olarak anlatılmakdadır. Ayrıca Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzeleri, fazîletleri, güzel ahlâk ve âdetleri anlatılmakdadır.
IV. kısım; (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır. Burada islâm dîninin vahşet dîni olmadığı, hakîkî müslimânın câhil olmadığı, ilkel dinler, semâvî dinler, islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konuları açıklanmakdadır.

Published in Books
{Jscribd document_id:=28048447 access_key:=key-1cfzkea5vuv55o78v7ag mode=list}
Published in Books

Belief and Islam (Russian) Всем Нужная Вера

Author: Mawlana Khalid al-Baghdadi (Baghdad Mevlyana Xalidom )

Language: Russian

Description:

В этой книге описывается хадис-и шериф пророка Мухаммеда   “алейхисселям”, который объясняет о вере и об исламе, а также об условиях веры, об условиях ислама и о качествах Аллаху Теаля.

This is a book about basic creed of Ahl-us-Sunnah, and describes the Hadith-e-Jibreel of the Prophet.

 

Published in Books
Sunday, 06 December 2009 00:00

GLAUBE UND ISLAM (Belief and Islam) - German

This book, written by Mawlana Khalid al-Baghdadi, describes the basic beliefs and practices of Islam, with a description of Hadith-e-Jibreel, the famous Hadith quoted by Hazrat Umar.

Published in Books

Belief and Islam

Author: Mawlana Khalid al-Baghdadi Naqshbandi

Language: Bulgarian

Published in Books
Friday, 04 December 2009 20:30

Way to Faith - Hungarian

Way to Faith

Language: Hungarian

Published in Books
FaLang translation system by Faboba